Πως Πάω Σκύρο Αλόννησο Σκόπελο

Πως Πάω

Σκύρο,

 Αλόννησο, Σκόπελο

 

F/B "Αχιλλέας’’ Δρομολόγια

F/B Achilleas schedule

10/6/2019 – 30/06/2019

 

Δρομολογιακή γραμμή:

Σκύρος - Κύμη - Αλόννησος – Σκόπελος

 

Route:

Skyros - Kymi Port – Alonissos - Skopelos 

 

  F/B "Αχιλλέας’’ δρομολόγια

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

DEPARTURE

FROM

ΔΕΥΤΕΡΑ

MONDAY

ΤΡΙΤΗ

TUESDAY

ΤΕΤΑΡΤΗ

WEDNESDAY

ΠΕΜΤΗ

THURSDAY

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

FRIDAY

ΣΑΒΒΑΤΟ

SATURDAY

ΚΥΡΙΑΚΗ

SUNDAY

ΣΚΥΡΟΣ

SKYROS

08:00

07:00

08:00

07:00

08:00

16:00

07:00

11:00

17:00

ΚΥΜΗ

KYMI PORT

18:00

10:00 To Sporades Islands

18:00

10:00 To Sporades Islands

12:00

19:30

10:00 To Skyros Island

14:00

19:30

ΣΚΥΡΟΣ

SKYROS

 

 

 

 

 

12:30 To kymi Port

 

ΚΥΜΗ

KYMI PORT

 

 

 

 

 

15:00 To Sporades Islands

 

ΑΛΟΝΙΣΣΟΣ

ALONISSOS

 

12:30 To Skopelos Island

 

12:30 To Skopelos Island

 

17:35 To Skopelos Island

 

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

SKOPELOS

 

13:25 To Alonissos Island

 

13:25 To Alonissos Island

 

18:25 To Alonissos Island

 

ΑΛΟΝΙΣΣΟΣ

ALONISSOS

 

14:10 To kymi Port

 

14:10 To kymi Port

 

19:10 To kymi Port

 

ΚΥΜΗ

KYMI PORT

 

18:00 To Skyros Island

 

18:00 To Skyros Island

 

22:00 To Skyros Island