Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Εσπερίδα Ρύθμισης Οφειλών 120 Δόσεων

Εσπερίδα Ρύθμισης

Οφειλών

120 Δόσεων

 

Το Επιμελητήριο Εύβοιας διοργανώνει Εσπερίδα στην Χαλκίδα,

την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 και ώρα 16.30,για Εξωδικαστικό

 Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών 120 Δόσεων (Νόμος 4469/2017)

και Ασφαλιστικός Νόμος (4387/2016).

Η Εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Εύβοιας

(Χαλκίδα Ελ. Βενιζέλου 12, 2ος όροφος).

Πρόγραμμα

Α΄ Μέρος (16.30-19.00)

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών 120 Δόσεων

Κατηγορίες Υπαγομένων στο Νόμο

 Προϋποθέσεις Υπαγωγής

 Κριτήρια Ένταξης

Ανάλυση Διατάξεων Ν. 4469/2017 και Υπ. Αποφάσεων

  Υποδείγματα Κατάθεσης Αιτήσεων Ρύθμισης.

Εισηγητής : Δεδεμάδης Γεώργιος, Πτυχιούχος Νομικής

Πανεπιστημίου Αθηνών,

με σπουδές Νομικής QueenMaryUniversityofLondonκαι

Οικονομικών στο YorkUniversityToronto.

Β΄ Μέρος (19.30-21.00)

Περιληπτική Αναφορά με τα Συναφή Θέματα και Επικαιροποιημένα

 Παραδείγματα του Ασφαλιστικού Νόμου 4387/2016.

Εισηγητής : Δεσπότης Αντώνης, Οικονομολόγος ΑΕΙ Τομέας

Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Σύμβουλος Εργασιακών και Ασφαλιστικών Σχέσεων.

Υπεύθυνοι Υλοποίησης Εσπερίδας :

Βαρελάς Βασίλειος / Λογιστής Φοροτεχνικός - Μέλος ΔΕ

Επιμελητηρίου Εύβοιας -Υπεύθυνος Συντονισμού ΓΕΜΗ και

Επιχειρήσεων

Νταβαρίας Αντώνιος  / Λογιστής Φοροτεχνικός - Μέλος ΔΣ

Επιμελητηρίου Εύβοιας – Πρόεδρος Τμήματος Υπηρεσιών.