Συνεδριαση Επιμελητηρίου Εύβοιας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου

Θέματα ημερησίας διάταξης της συνεδρίασης του Δ.Σ. 30/7/2018

 

Επικύρωση Πρακτικών.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ στις 21/6/2018, έχουν απομαγνητοφωνηθεί και τυπωθεί. Είναι στην διάθεση του κάθε συμβούλου για ανάγνωση ή παραλαβή αντιγράφου. Τα ανωτέρω πρακτικά έχουν αποσταλεί στα προσωπικά σας email,

προς ενημέρωση σας και ενόψει της επικύρωσης αυτών. Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, τα πρακτικά θα επικυρωθούν ως έχουν. Τυχόν αντιρρήσεις θα πρέπει να επισημανθούν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου και εφόσον γίνουν αποδεκτές θα καταγραφούν ως παρατηρήσεις επί των πρακτικών, στο προσεχές συμβούλιο.

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Εμπορικής Αποστολής του Επιμελητηρίου στη Ρουμανία - Σχεδιασμός επόμενων δράσεων

 

Η Εμπορική Αποστολή στην Ρουμανία και συγκεκριμένα στο Βουκουρέστι, έγινε από το Επιμελητήριο Εύβοιας το διάστημα 4 - 7 Ιουλίου 2018, για την πραγματοποίηση στοχευμένων συναντήσεων μεταξύ επιχειρηματιών της Εύβοιας που συμμετείχαν στην αποστολή, με επιχειρηματίες της Γείτονος Χώρας. Στόχος του Επιμελητηρίου η προβολή των ευβοϊκών προϊόντων και υπηρεσιών, η διερεύνηση αλλά και η σύναψη διμερών συνεργασιών. Η εμπορική αποστολή ήταν το άμεσο αποτέλεσμα συνάντησης της προέδρου κας Αγιοστρατίτη και μελών της διοικητικής επιτροπής με την Υπουργό Εμπορίου και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Ρουμανίας κα Gabriela Mihaela Voicila στην Χαλκίδα, των επαφών που την ακολούθησαν αλλά και επίσημης πρότασης από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Βουκουρεστίου κ. Sorin Dimitriou. Από τις εξαιρετικά οργωμένες επαφές και τις Β2Β συναντήσεις που έγιναν όχι μόνο εκδηλώθηκε  μεγάλο ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση διμερών συνεργασιών τόσο σε επίπεδο επιχειρηματικότητας όσο και σε τουριστικό επίπεδο, αλλά συμφωνήθηκαν και υπογράφησαν οι πρώτες συνεργασίες, έκλεισαν δηλ. οι πρώτες δουλειές. Το ενδιαφέρον ήταν έντονο και σε επίπεδο θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των Επιμελητηρίων Ευβοίας και Βουκουρεστίου. Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δυο Φορέων για την από κοινού οργάνωση δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών προς την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής κοινότητας την οποία εκπροσωπούν.

 

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων του υλοποιηθέντος Προγράμματος εκπαίδευσης κομμωτών στη Ιταλία στα πλαίσια του ERASMUS+

 

Το πρόγραμμα στην   Ιταλία   (12/5/2018-23/5/2018) αφορούσε υπεύθυνους ανθρωπίνου δυναμικού και εργαζόμενους Κομμωτηρίων και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «ERASMUS+» με τίτλο Σχεδίου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Περιελάμβανε : Εκπαίδευση/ επισκέψεις αναφορικά με τις αντικείμενο κατάρτισης στο

φορέα υποδοχής - επισκέψεις σε οργανισμούς και επιχειρήσεις - πολιτιστικές επισκέψεις. Οι καταρτιζόμενοι πιστοποίησαν τις γνώσεις τους με την έκδοση των κάτωθι πιστοποιητικών: Europass Mobility & Βεβαίωση παρακολούθησης από τον Φορέα Υποδοχής με τον τίτλο του σχεδίου.

 

Ενημέρωση επί των Αποτελεσμάτων από την κατάθεση προτάσεων του Επιμελητηρίου – στο Υπουργείο και στην Τράπεζα Ελλάδας - αναφορικά με τα ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ ΔΑΝΕΙΑ και αυτών της υπό εκκαθάρισης τράπεζας ΕΥΒΟΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

 

Αποτελέσματα από τις Θεσμικές συναντήσεις :

1. Στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018. Από πλευράς του Επιμελητηρίου Ευβοίας παρευρέθησαν ο Α’ Αντιπρόεδρος κος Νικόλαος Μώρος,  ο Οικονομικός Επόπτης κος Σπυρίδων Κουτσαύτης και η Νομικός Σύμβουλος του Επιμελητηρίου κα Αντιγόνη Κουκά. Από πλευράς του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης παρευρέθη ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας του Τομέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κος Φώτης Κουρμούσης καθώς και εκπρόσωπος της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης. Παρόντες ήταν επίσης ο Νομικός Σύμβουλος της PQH Ειδική Εκκαθάριση ΑΕ κος Λέκκας και διευθυντής τομέα λιανικής κος Σωτηρόπουλος.

2. Με τον κο Γεώργιο Πάσχα, Διευθυντή Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το Επιμελητήριο εκπροσωπήθηκε από τον Οικονομικό Επόπτη κ. Σπυρίδωνα Κουτσαύτη και τη Νομική Σύμβουλο του Επιμελητηρίου κα Αντιγόνη Κουκά. Επικοινωνήθηκαν στον κο Πάσχα τα παράπονα των επιχειρήσεων για την ανελαστικότητα και ανεδαφικότητα των προτεινόμενων μέχρι σήμερα ρυθμίσεων από την Εταιρία που έχει αναλάβει την εκκαθάριση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ευβοίας.

 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ρύθμιση των οφειλόμενων συνδρομών των Μελών στο Μητρώο του Φορέα.

 

Συζήτηση λήψη απόφασης του Σώματος για τη ρύθμιση των οφειλών των μελών στο μητρώο του Επιμελητηρίου.

 

Συμμετοχή στο Δίκτυο Επιμελητηρίων στον πρωτογενή τομέα - Λήψη Απόφασης για την Ίδρυση Αγροτικού Τμήματος στο Επιμελητήριο Εύβοιας

Στις 14/7/2018 πραγματοποιήθηκε διευρυμένη σύσκεψη στο Επιμελητήριο Τρικάλων του μοναδικού Επιμελητηρίου που διαθέτει Αγροτικό Τμήμα. Σε συνέχεια αυτής της συνάντησης μας εστάλη Σχέδιο Σύμφωνου Συνεργασίας Επιμελητηρίων για την δημιουργία «Δικτύου Επιμελητηρίων στον πρωτογενή τομέα».

H Δ.Ε με δεδομένο ότι ο Νομός μας διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος με την προώθηση δυναμικών καλλιεργειών που να ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα της αγοράς, μπορεί να συμβάλει καθαριστικά στην ανάπτυξη και άλλων τομέων της επιχειρηματικής δράσης (μεταποίηση κλπ) προτείνει στο ΔΣ την συμμετοχή του Επιμελητηρίου στο Δίκτυο Επιμελητηρίων. Επίσης η ΔΕ θεωρώντας ότι η ανάδειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος της γεωργίας της πτηνοτροφίας και της κτηνοτροφίας πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Επιμελητήριο Εύβοιας, προτείνει την ίδρυση Αγροτικού Τμήματος με στόχο την εξειδικευμένη και εστιασμένη παραγωγή επιμελητηριακού έργου για τον Αγροτικό Τομέα. Ο Ν.4497/2017 στο άρθρο 67 παρ. 6 δίνει την δυνατότητα στα  Επιμελητήρια για την δημιουργία επιπλέον τμημάτων υπό προϋποθέσεις.

 

Λήψη απόφασης για την σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ από το Επιμελητήριο

 

Το Επιμελητήριο προσανατολίζεται στην σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ προκειμένου να συμμετέχει σε συνέργιες με Δήμους και Περιφέρεια και να διεκδικήσει συμμετοχή σε προγράμματα, που δεν μπορεί να διεκδικήσει και να υλοποιήσει από μόνο του.

Υπόδειξη μεσίτη ακινήτων και υπαλλήλου του Επιμελητηρίου ως γραμματέα (με τους αναπληρωτές τους) για την συγκρότηση του πειθαρχικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4072/2012

 

Η ΔΕ επί έγγραφης αναφοράς κατά μεσίτη ακινήτων έχει κρίνει ομόφωνα  - σύμφωνα με το άρθρο 203 παρ. 1γ του Ν. 4072/2012 - ότι η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο. Σύμφωνα με το άρθρο 203 παρ. 1γ του Ν. 4072/2012, το ΔΣ του Επιμελητηρίου θα πρέπει να υποδείξει για την συγκρότηση του πειθαρχικού συμβούλιου έναν μεσίτη με τον αναπληρωτή αυτού και έναν υπάλληλο του Επιμελητηρίου με τον αναπληρωτή του, ως εισηγητή και χρέη γραμματέα.

Επιχορηγήσεις Συλλόγων-Σωματείων

 

Συζήτηση λήψη αποφάσεων επί αιτημάτων επιχορήγησης από Επαγγελματικά Σωματεία.

Ανακοινώσεις.

Ενημέρωση/συζήτηση επί Επιμελητηριακών θεμάτων.