Επιστροφή του F/B "Αχιλλέας’’

Δρομολογιακή γραμμή Σκύρος Κύμη Σκύρος 

Route Skyros Kimi Skyros 

 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών δεξαμενισμού, το F/B "Αχιλλέας’’ επιστρέφει κανονικά στα δρομολόγια του,

Σκύρος – Κύμη - Σκύρος

 

 

  

Νέα δρομολόγια – New time table 01/11/2018 - 30/11/2018