Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ένωση Φοροτεχνικών

Ελευθέρων Επαγγελματιών

Ν.Ευβοίας 

Εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

 (που συγκροτήθηκε σε σώμα την 7/11/2018)

καθώς και οι αντιπρόσωποί της στις

Ομοσπονδίες, μετά από αρχαιρεσίες

που έγιναν 31/10/2018

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Φ.Ε.Ε. Εύβοιας

 

Πρόεδρος :                       Μουτουσίδης Στέφανος

Αντιπρόεδρος :                 Καρβούνης Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας :       Λάμπρου Γεώργιος

Ειδική Γραμματέας:          Σπύρου Ελευθερία

Οικονομικός Επόπτης :    Καϊμακούδης Γεώργιος

Υπεύθ. Δημ. Σχέσεων :    Μανίκας Νικόλαος

Μέλος :                             Τζάνος Ρήγας

Αναπληρωματικά Μέλη:  Βαβουλιώτης Γεώργιος, Κεμίδη Μαρία,

Σουρράς Ιωάννης, Χατζηστάμου Γεωργία

 

Αντιπρόσωποι ΕΦΕΕ Εύβοιας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

Μουτουσίδης Στέφανος, Αγγέλου Ιωάννης, Λάμπρου Γεώργιος, Μουτουσίδης Γεώργιος, Καϊμακούδης Γεώργιος.

Αναπληρωματικοί: Μανίκας Νικόλαος, Χατζηστάμου Γεωργία, Κεμίδη Μαρία

 

Αντιπρόσωποι ΕΦΕΕ Εύβοιας στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Εύβοιας (Ο.Ε.Β.Ε.Ε.)

Μουτουσίδης Στέφανος, Αγγέλου Ιωάννης

Αναπληρωματικοί: Καϊμακούδης Γεώργιος, Σπύρου Ελευθερία

 

Ελεγκτική Επιτροπή

Σασσάνης Σπυρίδων, Καρβούνης Χρήστος-Ανδρέας, Τόλιας Χρήστος