Συμπόρευση Παγώνη και Μπάκα

 Δήλωση από κοινού των Χρ. Δ. Παγώνη & Γιαν. Μπάκα

 

Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή για το Δήμο Χαλκιδέων.

Ως υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες, ανταποκρινόμαστε

στις απαιτήσεις των καιρών και του μέλλοντος.

Επιλέγουμε την οδό του αλληλοσεβασμού, του

διαλόγου, της συνεννόησης και της συναίνεσης.

Αρνούμαστε την πολυδιάσπαση και τον

κατακερματισμό δυνάμεων, που επιφέρουν οι

εγωισμοί, οι αφορισμοί, οι περιχαρακώσεις και οι

αποκλεισμοί, που λειτουργούν διχαστικά,

εξυπηρετώντας τα στενά συμφέροντα ορισμένων.

Επιδεικνύουμε το αίσθημα ευθύνης στο οποίο

προσκαλεί η πολιτική ταυτότητα και το θεσμικό

πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μα κυρίως οι

ανάγκες και τα ζητούμενα των πολιτών.

Ξεπερνάμε τις όποιες αγκυλώσεις του παρελθόντος

και ενεργοποιούμε τις δυνάμεις της ενότητας, της

γνώσης και της εμπειρίας, του ήθους, της προσφοράς

και της ανιδιοτέλειας.

Με αποφασιστικότητα, ξεκινήσαμε έναν ειλικρινή πολιτικό

διάλογο ουσίας.

Επιβεβαιώσαμε την έντιμη στάση και την

αλληλοεκτίμηση των δύο πλευρών, διαπιστώσαμε

συμφωνία αντιλήψεων σε σειρά ουσιωδών θεμάτων που

αφορούν στα τρέχοντα προβλήματα και την αναπτυξιακή

προοπτική του Δήμου μας.

Και συνεχίζουμε.

Επεξεργαζόμαστε και προτείνουμε τις απαντήσεις –

στο βαθμό που αναλογεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση-,

διαμορφώνοντας τις απαιτούμενες δράσεις, για να κάνουμε

πράξη τις επιδιώξεις και τις προσδοκίες της τοπικής μας

κοινωνίας έτσι ώστε, τα βήματα που έγιναν τα περασμένα

χρόνια, να μετασχηματιστούν σε άλμα.

Για έναν Δήμο, αδέσμευτο και ανεξάρτητο, που μαζί

με τους πολίτες, θα μάχεται δυναμικά και για τα θέματα

της καθημερινότητας και για τα μεγάλα ζητήματα των

αναπλάσεων και των υποδομών του τόπου μας.

Εξυπηρετούμε το συλλογικό όραμα.

Συνθέτουμε και συνενώνουμε δημιουργικές δυνάμεις

στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας και επιζητούμε

το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για να πάμε το Δήμο

Χαλκιδέων ακόμη πιο μπροστά.

Και αυτή η συμφωνία για τη συμπόρευση μας

στις προσεχείς δημοτικές εκλογές, με υποψήφιο

Δήμαρχο Χαλκιδέων τον εν ενεργεία Δήμαρχο

Χρήστο Δ. Παγώνη, αποτελεί συνεχή ανοικτή

πρόσκληση προς όλους όσοι πιστεύουν στην ενεργή

συμμετοχή και τη συλλογική δράση, ανεξάρτητα από

πολιτικές προτιμήσεις και ιδεολογικές αφετηρίες.

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΠΑΓΩΝΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ