Ναυτική Ακαδημία Βάρνας


Εμποροπλοίαρχοι

ή Μηχανικοί

του Εμπορικού Ναυτικού

Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας

Η Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας “N.Y. Vaptsarov”είναι η παλαιότερη τεχνική σχολή στη Βουλγαρία, η οποία λόγω του ένδοξου παρελθόντος και της παράδοσης στην εκπαίδευση εμποροπλοιάρχων, καθιερώθηκε ως το πιο διάσημο κέντρο εκπαίδευσης ναυτικών.

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Nikola Vaptsarov αποτελεί την πρώτη Ναυτική Σχολή στη Βουλγαρία, με ιστορία που ξεκινά το 1881, εκπαιδεύοντας μηχανικούς Εμπορικού και Πολεμικού Ναυτικού, οπότε και καθιερώνεται η εκπαίδευση στο ναυτικό.

Το 1991 Δημιουργείται αυτόνομη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού. Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται ως εμποροπλοίαρχοι, οι οποίοι μετά την αποφοίτησή τους μπορούν να ταξιδεύουν υπό οποιαδήποτε ξένη σημαία.

Ειδικότητες: Εμποροπλοίαρχοι ή Μηχανικοί του Εμπορικού Ναυτικού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

· Αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ και από τον Διεθνή Οργανισμό ΙΜΟ

· Πανεπιστημιακός Τίτλος Σπουδών

· Χαμηλά Δίδακτρα

· Χαμηλό κόστος ζωής και διαμονής

· Διαμονή σε εστίες της Ακαδημίας

· Σύγχρονες εγκαταστάσεις

Η συνεργασία μας με τη Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας ξεκίνησε το 2011. Στόχος της συνεργασίας είναι η σχετική ενημέρωση και η προώθηση της στους υποψήφιους Έλληνες φοιτητές. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας προς τους υποψήφιους ξεκινούν από την πρώτη τηλεφωνική ή προσωπική επαφή, τη συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης καθώς και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την εγγραφή και την ομαλή ενσωμάτωσή τους στο περιβάλλον του Πανεπιστημίου. Επίσης, τον μήνα Ιούλιο πραγματοποιούμε επίσκεψη στην πόλη της Βάρνας και στον χώρο της Ναυτικής Ακαδημίας ώστε να εξοικειωθούν οι μελλοντικοί φοιτητές με το περιβάλλον και να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στην επίσκεψη αυτή μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς των φοιτητών εάν το κρίνουν απαραίτητο.

Γραφεία Αθήνας:

Ευαγγελικής Σχολής 89, Βύρωνας.

Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2107647224/226 - 2168001555

Site:

www.studyplan.gr