Πληροφορίες: Τηλέφωνο επικοινωνίας:2221060600 email:livefm@livefm.gr